• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克


ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น เราคือผู้นำในการให้บริการงานด้านภาษาต่างประเทศอย่างครบวงจร อาทิ แปลเอกสาร แปลภาษา ล่ามแปลภาษา รับรองเอกสาร สอนภาษา พิมพ์เอกสาร ทำเว็บไซต์หลายภาษา จัดการประชุมหรือสัมมนาเพื่อการเจรจากันในเชิงธุรกิจหรือสังสรรค์ เป็นต้น เรามีบริการครอบคลุมภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาทางฝั่งเอเชียตะวันออกกลาง ภาษาฝั่งยุโรป และสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสวีดิช ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษายูเครน ภาษาอาหรับ (อารบิก) ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี) ภาษาดัตช์ ภาษาฟินแลนด์ ภาษาเช็ก ภาษาสโลเวเนีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา ภาษลาว ภาษาพม่า ภาษาอินโด ภาษามาเลย์ และภาษาอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 30 ภาษา

 

ทีมงานนักแปล นักภาษาศาสตร์ ล่าม ครูสอนภาษา และทีมงานท่านอื่น ๆ ของเรา มีทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านแปลภาษา แปลเอกสาร และงานล่ามในหลากหลายสาขาวิชา ส่วนใหญ่แล้วทีมงานของเราเป็นนักแปลหรือล่ามโดยอาชีพ เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในงานด้านภาษา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานแปลภาษา งานแปลเอกสาร หรืองานบริการด้านภาษาอื่น ๆ จะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจในความถูกต้องของสำนวน ความหมาย ไวยากรณ์ รวมถึงการเลือกใช้คำได้ถูกต้องเพื่อบรรลุงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

บริษัท เทลมีทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการงานด้านภาษาแบบครบวงจร อาทิเช่น แปลเอกสาร ล่ามแปลภาษา ถอดเทป ทำซับไตเติล  คิดคำโฆษณา สอนภาษา ทำเว็บไซต์หลายภาษา จัดการประชุม จัดสัมมนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น