วันและเวลาที่จัดส่งพัสดุเลขทะเบียนพัสดุรายนามผู้รับพัสดุ

12/12/2013

 • EK713665326THคุณภัชภิชา12/12/2013 11:43:09

09/12/2013

 • RH204486610THร้านตุ๋ยเมืองสิงห์09/12/2013 11:49:25
 • EK455478649THพระวิชัย วิชชากโร09/12/2013 11:49:25

20/11/2013

 • EK593772621THคุณประกิจ20/11/2013 10:05:27

11/11/2013

 • EK593668575THบริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวิร์ค จำกัด11/11/2013 11:51:24
 • EK593668589THบริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวิร์ค จำกัด11/11/2013 11:51:24
 • RH420526865THChemipan Corporation Co., Ltd.11/11/2013 11:58:23
 • RH420526879THCHEC (THAI) COMPANY LIMITED11/11/2013 11:58:23

26/10/2013

 • EK217219983THบริษัท ที โอ เอ็ม อินดัสทรี จำกัด 26/10/2013 11:12:00

30/09/2013

 • EK381873715THคุณประวัติ 30/09/2013 13:43:32

17/09/2013

 • RH339046275THบริษัท แทรนเซนต์ จำกัด17/09/2013 15:47:56
 • EJ974946060THบริษัท เมคทราเวลออฟฟิศ จำกัด17/09/2013 15:48:46

17/06/2013

 • RG949580455THแกรนด์ไดมอน17/06/2013 11:58:45
 • RG949580469THKnauf Gypsum (Thailand) Limited 17/06/2013 11:58:45
 • RG949580472THบริษัท แทรนเซนต์ จำกัด17/06/2013 11:58:45

11/06/2013

 • EJ216627093THคุณธรรมนูญ11/06/2013 12:38:27

27/04/2013

 • EJ894564787THคุณปรัตถกร27/04/2013 11:43:09
 • RG712016347THคนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย)27/04/2013 11:43:44