• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น ทราบดีว่าผู้ใช้บริการบางส่วนคำนึงถึงเรื่อราคาค่าแปลเอกสารเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจใช้บริการ แต่ทั้งนี้ เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญของคุณภาพงานบริการเป็นหลักและการทำงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นสำคัญ ทางเราไม่มีนโยบายมุ่งเน้นแข่งขันในด้านราคากับผู้ให้บริการท่านอื่น ๆ

เราอาจไม่ใช่ตัวเลือกในฐานะผู้ให้บริการที่เสนอราคาในราคาที่ต่ำหรือถูกที่สุดในในวงการอุตสาหกรรมการให้บริการงานด้านภาษา แต่เรามีความเชื่อมั่นว่าอัตราค่าบริการที่เราเสนอนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและผลสำเร็จในงานของผู้ใช้บริการที่จะได้รับ มีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง

อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงอัตราเริ่มต้นสำหรับงานแปลเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้การประเมินราคางานแปลเอกสารนั้นจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหางาน ปริมาณ และระยะเวลาของการแปลเอกสารที่ลูกค้าต้องการ โดยจะประเมินราคาขั้นพื้นฐานจากตัวอักษรในเอกสารภาษาไทย Angsana New ขนาด 16 เอกสารภาษาอังกฤษ Time New Roman 12 และขนาดตัวอักษรภาษาอื่น ๆ ตามมาตรฐาน

 

บริการแปลเอกสาร อัตราค่าบริการเริ่มต้น / 1 หน้ากระดาษ A4
ภาษาไทย <> ภาษาอังกฤษ 200 บาท
ภาษาไทย <> ภาษาญี่ปุ่น 500 บาท
ภาษาไทย <> ภาษาจีน
ภาษาไทย <> ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย <> ภาษาอาหรับ 600 บาท
ภาษาไทย <> ภาษามายาวี
ภาษาไทย <> ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาไทย <> ภาษาอิตาลี
ภาษาไทย <> ภาษาสเปน
ภาษาไทย <> ภาษาโปรตุเกส 800 บาท
ภาษาไทย <> ภาษาฟินแลนด์
อัตราค่าบริการแปลเอกสารภาษาอื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามผ่านศูนย์บริการหมายเลข 081-4195644 หรือกรอกข้อมูลในหน้า “ขอใบเสนอราคา

 

 

บริการแปลเอกสาร อัตราค่าบริการเริ่มต้น / 1 หน้ากระดาษ A4
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาไทย 200 บาท
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาญี่ปุ่น 600 บาท
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาอาหรับ 700 บาท
ภาษาอังกฤษ <> ภาษามายาวี
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาโปรตุเกส 900 บาท
ภาษาอังกฤษ <> ภาษาฟินแลนด์
อัตราค่าบริการแปลเอกสารภาษาอื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามผ่านศูนย์บริการหมายเลข 081-4195644  หรือกรอกข้อมูลในหน้า “ขอใบเสนอราคา””