• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

การรับการประเมินราคาจาก ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ว่าต้องการรับบริการแปลเอกสารประเภทอะไรและภาษาใดที่ต้องการทำการแปล หรือต้องการล่ามภาษาให้ชัดเจน โดยค่าบริการจะคิดคำนวณเป็นกรณี ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสารหรือลักษณะของงานนั้น ๆ รวมไปถึงความรวดเร็วของการดำเนินการและวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น แปลเอกสารด่วนภายใน 2 ชม. ต้องการบุคลากรล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญทางเครื่องจักรกล ต้องการครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่สามารถสอนตัวต่อตัวที่บ้านของผู้เรียนได้ เป็นต้น