• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

หน้าที่ของล่ามและนักแปลนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างในแง่ของลักษณะของงานอย่างชัดเจน กล่าวคือ ล่ามทำหน้าที่เรียบเรียงถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาหนึ่ง โดยรับข้อความจากผู้พูดและถ่ายทอดเป็นคำพูดไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ในขณะที่นักแปลทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งเช่นกัน หากเน้นการใช้ทักษะด้านการอ่านและการเขียนเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก   ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรมธุรกิจด้านภาษาครบวงจร โดยรวมถึงบริการจัดส่งล่ามแปลภาษาต่าง ๆ อาทิ ล่ามภาษาอังกฤษ ล่ามภาษาญี่ปุ่น ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาเกาหลี และภาษาอื่น ๆ อีกทั้งยีงครอบคลุมงานล่ามหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น ล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpreting: SI) ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreting: CI) ล่ามติดตามตัว (Escort Interpreting) ล่ามกระซิบ (Whispering Interpreting) ล่ามทางการแพทย์ (Medical Interpreting) และล่ามประเภทอื่น ๆ   ล่ามซึ่งจัดส่งโดยศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น ป็นล่ามที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ล่ามเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าการเจรจาทางธุรกิจ การประชุม งานสัมมนา หรือการดำเนินงาน/ธุรกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจกับลูกค้าและ/หรือคู่ค้าชาวต่างประเทศ รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการติดต่อกับผู้ให้บริการชาวต่างชาติของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น ตรงตามวัตถุประสงค์และสำเร็จลุล่วงด้วยดี   นอกจากนี้ ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่ ยังมีบริการให้เช่าและจัดเตรียมอุปกรณ์แปลภาษาสำหรับงานประชุมและ/หรืองานสัมมนาในทุกรูปแบบ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับประเภทของงานประชุมและ/หรืองานสัมมนา หรือผู้ใช้บริการอาจเลือกระบุอุปกรณ์ให้ทางเราจัดหาให้ได้