• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น ให้บริการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพราะเอกสารบางชนิดต้องการ การรับรองจากทนาย ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเอกสารทางราชการที่เรียกว่าโนตารี พับลิค (Notary Public) ในต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้ในสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย โดยการบริการครอบคลุมถึงการรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

รับรองเอกสาร รับรองเอกสาร certified

 

• การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อว่าผู้จะลงลายมือชื่อเป็นบุคคลผู้นั้นจริง

• การรับรองลายมือชื่อของผู้แปลเอกสาร

• การรับรองเอกสาร ได้แก่ การรับรองสำเนาของเอกสารว่าตรงกับต้นฉบับ เช่น การรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ว่าตรงกันกับต้นฉบับจริง

• การรับรองตัวบุคคล ได้แก่ การรับรองตัวบุคคลที่มาปรากฏตัวและยืนยันต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารว่าเป็นผู้ที่ลงนามในเอกสารนั้นจริง

• การรับรองฐานะนิติบุคคล ตำแหน่ง และอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร เช่น การรับรองว่านิติบุคคลนั้นตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีบุคคลใดเป็นกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ และบุคคลใดได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องให้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้น ๆ แทนบริษัท

• การรับรองลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจ และรับรองว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมาย